DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (2024)

 • บ้าน»
 • ลงทุน»
 • กองทุนที่อยู่ในความสนใจ»
 • DWS ลงทุน ESG Equity Income

มองไปข้างหน้าและยึดติดกับมัน

DWS Invest ESG Equity Income คัดเลือกผู้จ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะ พร้อมด้วยโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นอนาคตในตลาดหุ้นทั่วโลก หลักทรัพย์จะถูกกรองออกตามเกณฑ์คุณภาพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

เคล็ดลับสี่ประการที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับการลงทุนระยะยาว

ใส่ใจกับคุณภาพ

เกณฑ์ที่สำคัญที่สุดในการเลือกหุ้นสำหรับ DWS Invest ESG Equity Income คือเงินปันผล นอกเหนือจากพารามิเตอร์อื่นๆ แล้ว ฝ่ายจัดการกองทุนยังให้ความสำคัญกับ:

DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (1)

การจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ[1]

DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (2)

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่เหมาะสม

DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (3)

การเติบโตของเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (4)

เงินปันผลจะจ่ายจากกำไรหรือเงินทุนที่มีอยู่อย่างเสรี

อย่าตามทุกกระแส

เนื่องจากจุดมุ่งเน้นและเกณฑ์การคัดเลือก DWS Invest ESG Equity Income จึงมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นอนาคตที่ชัดเจน ตัวอย่างหัวข้อในอนาคตที่รวมอยู่ในกองทุน

DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (5)

ส่วนผสมจากธรรมชาติ

หาใช้ในการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์ยา น้ำหอม
DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (6)

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เป็นสิ่งสำคัญในการลดการใช้ไฟฟ้าและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (7)

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ถูกนำมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขยะบรรจุภัณฑ์
DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (8)

การมีสุขภาพที่ดีและสูงวัย

นวัตกรรมยาและการบำบัดมีความจำเป็นในการรักษาโรคร้ายแรงในวัยชรา
DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (9)

โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ*

สามารถส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและการเติบโตทางเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (10)

การศึกษา

เป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับความยากจน

*การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้โครงสร้างพื้นฐานมีความชาญฉลาด ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลงทุนทั่วโลก – กระจายความเสี่ยงอย่างกว้างขวาง

เพื่อความสำเร็จในระยะยาวในการสร้างความมั่งคั่ง การกระจายตัวที่กว้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในประเทศ ภูมิภาค หรือภาคส่วนต่างๆ จะมีประโยชน์ในการรองรับจุดสูงสุด

DWS Invest ESG Equity Income ลงทุนทั่วโลกและกระจายทรัพย์สินของกองทุนในหลายประเทศและภาคส่วนต่างๆ โดยรวมแล้ว ผู้บริหารกองทุนต้องการการกระจายความเสี่ยงในระดับสูงและได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวม[2]โดยมีความผันผวนของมูลค่าลดลงในเวลาเดียวกัน[3]มุ่งเป้าไปที่

DWS Invest ESG Equity Income LD - การจัดสรรภาคส่วนและประเทศ

DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (11)

รายได้เสริมผ่านเงินปันผล

DWS Invest ESG Equity Income มุ่งเน้นไปที่ผู้จ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้ และสามารถบรรลุผลตอบแทนจากการกระจายมากกว่าสองเปอร์เซ็นต์อย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์นี้ในอดีต

การกระจายผลผลิตpro Anteil DWS ลงทุน ESG Equity Income LD[4]

"ด้วย DWS Invest ESG Equity Income เรานำเสนอทั้ง: การกระจายอย่างสม่ำเสมอและการพิจารณาเกณฑ์ความยั่งยืน การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์นี้สร้างพอร์ตโฟลิโอที่มุ่งเน้นอนาคตซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดในวงกว้างเป็น.

มาร์ติน เบอร์เบริช- ผู้จัดการกองทุน "DWS Invest ESG Equity Income"

DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (12)
การใช้ผลกระทบดอกเบี้ยทบต้น นอกเหนือจากการพัฒนาราคาแล้ว เงินปันผลยังมีบทบาทสำคัญในผลตอบแทนรวมอีกด้วย โดยเงินปันผลที่นำกลับมาลงทุนใหม่มีส่วนให้มากกว่า 70%* ของผลตอบแทนทั้งหมดในระยะยาว

ประสิทธิภาพของMSCI World-ดัชนีมีและไม่มีการนำเงินปันผลไปลงทุนซ้ำตั้งแต่ปี 1970

DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (13)

* ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการลงทุนได้

การลงทุนที่ยั่งยืน - เกณฑ์ ESG ช่วยเสริมเป้าหมายการลงทุนแบบคลาสสิก

เกณฑ์ความยั่งยืนสามารถเสริมวัตถุประสงค์การลงทุนในด้านผลตอบแทน ความเสี่ยง และสภาพคล่องด้วยแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เกณฑ์ความยั่งยืนทั้งสามข้อเป็นแนวทางในการปฐมนิเทศ ถือเป็นแนวทางในการลงทุนอย่างยั่งยืน

* ประเด็นที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่รายการทั้งหมด

DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (14)

ด้านสิ่งแวดล้อม

(สิ่งแวดล้อม)

ความสมดุลของสภาพภูมิอากาศ (การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (15)

ทางสังคม

(ทางสังคม)

สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองผู้บริโภค

DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (16)

ธรรมาภิบาล

(การจัดการองค์กร)

จริยธรรมทางธุรกิจ โครงสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมการแข่งขัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาเกณฑ์ความยั่งยืน >>

DWS ลงทุน ESG Equity Income LDมุ่งเน้นการเติบโต

DWS ลงทุน ESG Equity Income LDมุ่งเน้นการเติบโต

กองทุนหุ้น/เน้นการเติบโต

อยู่ใน:LU1616932940

สกุลเงิน:ยูโร

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:1,5000%

เรตติ้งของมอร์นิ่งสตาร์ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2566

เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติมของ DWS Invest ESG Equity Income LD

แบ่งปันชั้นเรียน

แอล.ดี

แบ่งปันสกุลเงินของคลาส

ยูโร

อยู่ใน

LU1616932940

ดับบลิวเคเอ็น

DWS2NY

ออกค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม[5]

มากถึง 5.0%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1,500%

ต้นทุนต่อเนื่อง (TER[6]- ยืน : 31.12.2022)

1,550%

การใช้รายได้

การกระจาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุนได้รับการกำหนดแยกตามระบบนิเวศ สังคม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารกองทุนใช้ตัวกรอง ESG ของ DWS “DWS ESG Investment Standard” ในการคัดเลือกบริษัท อย่างน้อย 51% ของสินทรัพย์กองทุนลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับการคุ้มครองโดย DWS ESG Investment Standard

ส่วนแบ่งการลงทุนที่ยั่งยืนตามระเบียบการเปิดเผยข้อมูล

หากบริษัทมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อ SDGs ของสหประชาชาติอย่างน้อยหนึ่งรายการผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และไม่ละเมิดเป้าหมายอื่นใด และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ยั่งยืน

ส่วนแบ่งขั้นต่ำของการลงทุนที่ยั่งยืน[7]15%[8]
 • อย่างน้อยก็ในเชิงนิเวศน์ที่ยั่งยืน[9]
2%[8]
 • อย่างน้อยก็ในสังคมที่ยั่งยืน[10]
2%[8]

ความเสี่ยง[11]

 • การสูญเสียราคาที่เกี่ยวข้องกับตลาด อุตสาหกรรม และบริษัท

 • หากเป็นไปได้ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • การผิดนัดชำระเงินปันผลและการปรับลด
 • กองทุนพิเศษมีความผันผวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากองค์ประกอบและ/หรือเทคนิคที่ฝ่ายจัดการกองทุนใช้ กล่าวคือ ราคาหุ้นอาจมีความผันผวนมากขึ้นหรือลดลง แม้จะในช่วงเวลาสั้นๆ

 • กองทุนได้ทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่สำคัญกับคู่สัญญาหลายราย หากคู่ค้าตามสัญญาไม่สามารถชำระเงินได้ เช่น เนื่องจากการล้มละลาย อาจส่งผลให้การลงทุนประสบความสูญเสีย อนุพันธ์ทางการเงินไม่อยู่ภายใต้การประกันเงินฝากตามกฎหมายหรือโดยสมัครใจ

 • มูลค่าหุ้นอาจต่ำกว่าราคาซื้อที่ลูกค้าซื้อหุ้น

ธีมเวลท์

2 มิ.ย. 2023เงินปันผล อะไรทำให้ DWS Top Dividend มีความพิเศษเป็นพิเศษ ดูสูตรน้ำสต๊อก เชฟระดับดาวรู้ดีว่าการเลือกส่วนผสมเป็นสิ่งสำคัญ เนื้อที่ดีที่สุด ผักกรุบกรอบ และเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนอาหารจานอร่อยให้เป็นอาหารจานพิเศษ มันคล้ายกันมากกับ DWS Top Dividend - อ่านเพื่อตัวคุณเอง5 พฤษภาคม 2566เงินปันผลรู้หรือไม่? 10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจ่ายเงินปันผลหรือไม่? ลองมัน. นี่คือข้อเท็จจริง 10 ประการเกี่ยวกับเงินปันผลที่คุณอาจไม่รู้ ขอให้สนุกในขณะที่อ่านStockStock Fundsกองทุนหุ้นเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นหลากหลายประเภท ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสีย: กำไรในหุ้นตัวหนึ่งสามารถชดเชยความพ่ายแพ้ในหุ้นตัวอื่นได้

1. ไม่รับประกันการแจกแจง จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อแจกจ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทั้งหมด

2. ผลตอบแทนส่วนเกินที่ปรับตามความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในเครือของ Morningstar “Global Equity Income” และตลาดในวงกว้าง (ดัชนีสุทธิ MSCI World (NR)) ตลอดวงจรเศรษฐกิจและ/หรือตลาดที่สมบูรณ์ ลิขสิทธิ์ © 2023 Morningstar Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้เป็น 1. ลิขสิทธิ์ของ Morningstar และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหา; 2. ห้ามทำซ้ำหรือแจกจ่าย; และ 3. ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือทันเวลา ทั้ง Morningstar และผู้ให้บริการเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

3. ความผันผวนต่ำกว่าตลาดในวงกว้าง (ดัชนีสุทธิ MSCI World (NR)) ตลอดวงจรเศรษฐกิจและ/หรือตลาดที่สมบูรณ์ ณ วันที่: 31 พฤษภาคม 2023; ที่มา: DWS International GmbH, Refinitiv Datastream, ดัชนีประสิทธิภาพพร้อมข้อมูลรายเดือน, สกุลเงิน: ยูโร การคาดการณ์ขึ้นอยู่กับสมมติฐาน การประมาณการ มุมมอง และแบบจำลองสมมุติหรือการวิเคราะห์ที่อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

4. อ้างอิงจากราคารับซื้อคืนโดยเฉลี่ยสำหรับรอบปีบัญชีที่เสร็จสมบูรณ์ (01/01 – 31/55)

5. ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินลงทุนรวม: 5.00% ตามจำนวนเงินลงทุนรวม สอดคล้องกับประมาณ 5.26% ตามจำนวนเงินลงทุนสุทธิ ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ใช่ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในอนาคตที่เชื่อถือได้

6. ประสิทธิภาพโดยรวม (วิธี BVI) จะพิจารณาต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระดับกองทุน (เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ) ประสิทธิภาพสุทธิจะพิจารณาค่าธรรมเนียมการออกด้วย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นในระดับนักลงทุน (เช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแล) ซึ่งไม่ได้นำมาพิจารณาในการนำเสนอ

7. ส่วนแบ่งของการลงทุนที่ยั่งยืนในพอร์ตโฟลิโอตามมาตรา 2 วรรค 17 SFDR คำนวณตามสัดส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ออกที่มีคุณสมบัติยั่งยืน

8. เหล่านี้เป็นจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่ไม่จำเป็นต้องรวมกันเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด

9. “การลงทุนที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม” ภายในความหมายของมาตรา 2(17) SFDR หมายถึงการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

10. “การลงทุนที่ยั่งยืนทางสังคม” ภายใต้ความหมายของมาตรา 2(17) SFDR หมายถึงการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคม

11. หนังสือชี้ชวนการขายประกอบด้วยรายละเอียด

I'm an investment expert with a deep understanding of the financial markets and asset management. Over the years, I've gained extensive knowledge through practical experience, continuous learning, and staying abreast of the latest trends and developments in the investment landscape.

Now, let's delve into the concepts mentioned in the provided article about the DWS Invest ESG Equity Income:

 1. DWS Invest ESG Equity Income Overview:

  • The DWS Invest ESG Equity Income focuses on selecting reliable dividend-paying stocks worldwide with forward-looking business models.
  • Securities are filtered based on various quality criteria, primarily emphasizing above-average dividend yields.
 2. Key Criteria for Stock Selection:

  • The primary criterion for stock selection is dividends, with additional parameters including regular dividend payouts, reasonable dividend yield, and consistent dividend growth.
  • The fund focuses on companies with future-oriented strategies, such as those involved in natural ingredients, energy efficiency, sustainable packaging, healthy living and aging, smart infrastructure, and education.
 3. Global Diversification:

  • The fund aims for long-term success by globally investing and diversifying its portfolio across various countries and sectors.
  • High diversification is desired, aiming for higher returns compared to the overall market with lower volatility.
 4. Dividend Income Strategy:

  • The fund concentrates on reliable dividend payers, historically achieving a payout yield of consistently over two percent.
  • The strategy combines potential regular payouts with the consideration of sustainability criteria.
 5. Compounding Effect and Dividends:

  • The article emphasizes the compounding effect, stating that reinvested dividends have contributed to over 70% of the total return since 1970.
 6. ESG (Environmental, Social, Governance) Criteria:

  • Sustainable investment is highlighted, and ESG criteria complement traditional investment goals by considering environmental, social, and governance aspects.
  • Specific ESG criteria include climate balance, natural resource conservation, social aspects like human rights and labor standards, and governance factors such as corporate ethics and competition behavior.
 7. Fund Details:

  • The DWS Invest ESG Equity Income LD is growth-oriented and falls under the category of growth-oriented equity funds.
  • The fund's management applies the DWS ESG Investment Standard, with at least 51% of the fund's assets invested in assets covered by this standard.
  • Minimum thresholds for sustainable investments in the portfolio are set, covering environmental, social, and ecological sustainability.
 8. Risks:

  • Risks associated with market, industry, and company-specific losses, exchange rate risks, and volatility due to derivative transactions are mentioned.
  • The fund may engage in derivative transactions, and the use of financial derivatives is highlighted with associated risks.

This comprehensive approach, blending dividend income, sustainability considerations, and global diversification, positions the DWS Invest ESG Equity Income as a unique investment option with the potential for stable returns and lower volatility compared to the broader market.

DWS Invest ESG Equity Income: ลงทุนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้อย่างไร | สวทช (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated:

Views: 5941

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.